Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Uygulamalı Canlı Hücre Görüntüleme ve Hücre Analiz Sistemi Eğitim Semineri- Applied Live Cell Imaging and Cell Analysis System Training Seminar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, Klinik Toksikoloji Kursu- Clinical Toxicology Course, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2013
Sağlık ve Tıp, 1st International Certificate Program on Predictive and Personalized Medicine/Healthcare in Daily Modern Medicine and Pharmacy, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi ve McGill Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2012
Sağlık ve Tıp, Kanser Biyolojisinde Güncel Konular- Current Issues in Cancer Biology, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
Sağlık ve Tıp, Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası- Laboratory Animals Science Course Participation Certificate, Erciyes Üniversitesi, 2010
Sağlık ve Tıp, The Cell Culture Course, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010

Yaptığı Tezler

Bütünleşik Doktora, İzole gebe sıçan myometriyumunun kasılma hareketleri üzerinde adrenerjik, purinerjik, kannabinoid ve RHOA/RHO-kinaz sistemlerine etkili ajanların yanıtlarının incelenmesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji, Farmakoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2012 - 2017
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri , 2009 - 2012

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2018 - 2020

Verdiği Dersler

Farmakovijilans, Doktora, 2020 - 2021
FARMAKOVİJİLANS , Lisans, 2019 - 2020
İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
FARMASÖTİK BAKIM, Lisans, 2019 - 2020
FARMAKOLOJİ 1, Lisans, 2019 - 2020
ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA DERSİ II, Lisans, 2019 - 2020
FARMAKOLOJİ 3, Lisans, 2019 - 2020
Staj - II, Lisans, 2019 - 2020
Staj - III, Lisans, 2019 - 2020
ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA DERSİ I, Lisans, 2019 - 2020
GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI, Lisans, 2019 - 2020
İLAÇ DANIŞMANLIĞI VE FARMASÖTİK BAKIM UYGULAMALARI, Lisans, 2019 - 2020
Staj - I, Lisans, 2019 - 2020
Farmakoterapi, Lisans, 2019 - 2020
Farmasötik Bakım, Lisans, 2018 - 2019
FARMAKOTERAPİ, Lisans, 2019 - 2020
Araştırma Projesi Dersi - I, Lisans, 2019 - 2020
Staj - V, Lisans, 2018 - 2019
Araştırma Projesi Uygulama Dersi - II, Lisans, 2018 - 2019
Farmakoloji - II, Lisans, 2019 - 2020
FARMAKOLOJİ 2, Lisans, 2019 - 2020
İlaç Danışmanlığı ve Farmasötik Bakım Uygulamaları, Lisans, 2019 - 2020
Güvenli İlaç Kullanımı, Lisans, 2019 - 2020
Farmakovijilans, Lisans, 2018 - 2019
Staj - IV, Lisans, 2019 - 2020
Farmakoloji - III, Lisans, 2017 - 2018
Farmakoloji - I, Lisans, 2017 - 2018
Eczacılık Terminolojisi, Lisans, 2017 - 2018
Eczacılığa Yönlendirme, Lisans, 2018 - 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):11
h-indeksi (WOS):2

Ödüller

Türe A., Ergül M., Ergül M., Altun A., Küçükgüzel İ., The Best Poster Presentation Award, 5Th International Bau Drug Design Congress, Ekim 2017