Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kolektif Risk Modeliyle Yangın Sigortası İçin Aktüeryal Prim Hesabına Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.4, pp.1083-1096, 2019 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Üniversitesi’nin etkinliğinin kamu üniversiteleri ile karşılaştırılması: Bir VZA tekniği uygulaması

CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.97-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.42-50, 2004 (Other Refereed National Journals)

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN İNCELENMESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİRUYGULAMASI

Cumhuriyet Dental Journal, vol.7, no.1, pp.41-50, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehir İçinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Dağılımının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.324-331 Sustainable Development

Sürücülerin Kazasızlık (Sağkalım) Süresini Etkileyen Faktörlerin Nonparametrik Teknikler İle İncelenmesi

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.317-323

Books & Book Chapters