Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Mezuniyet Projesi - II

 • Lisans Gazetecilik Yazım ve Türleri

 • Lisans Bitirme Tezi/Ödevi

 • Lisans Modern Siyasal Akımlar

 • Lisans İletişim Etiği

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - II

 • Lisans Modern Siyasal Akımlar

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - II

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - II

 • Lisans Gazeticilik Yazım ve Türleri

 • Lisans Mezuniyet Projesi - I

 • Lisans Medya Okur Yazarlığı

 • Lisans Gazeticilik Yazım ve Türleri

 • Lisans Mezuniyet Projesi - II

 • Lisans İletişim Etiği

 • Lisans Mezuniyet Projesi - I

 • Lisans Uluslararası İletişim

 • Lisans Bitirme Tezi/Ödevi

 • Lisans Uluslararası İletişim

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - II

 • Lisans Gazetecilik Yazım ve Türleri

 • Lisans Medya Okur Yazarlığı

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - I

 • Lisans Gazetecilikte Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Gazetecilikte Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - I

 • Lisans Grafik Tasarımı

 • Lisans Grafik Tasarımı

 • Lisans Uygulamalı Gazetcilik - I

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - II

 • Lisans Uygulamalı Gazetcilik - I

 • Lisans Yeni İletişim Teknolojileri

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - I

 • Lisans Yeni İletişim Teknolojileri

 • Lisans Kitle İletişim Kuramları - II

 • Lisans Sosyal Medya Kullanımı

 • Lisans Temel Fotoğrafçılık - I

 • Lisans Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri

 • Lisans Temel Fotoğrafçılık

 • Lisans Sporda Halkla İlişkiler

 • Lisans Temel Fotoğrafçılık - I

 • Lisans Sosyal Medya Kullanımı

 • Lisans İletişim Becerisi

 • Lisans Temel Fotoğrafçılık

 • Lisans Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri