Education Information

Education Information

 • 2006 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Yaz Kuran kursları öğretim programı amaçlarının gerçekleşme düzeyleri: Sivas il merkezinde bir alan araştırması

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 1997 Postgraduate

  Prof. Dr. Beyza Bilgin ve din eğitiminde yeni yöntem çalışmaları

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences