Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Oyun, Oyuncak ve Oyuncak Müzelerinin Çocuk Eğitiminde Aktif Olarak Kullanılması ve Başarıya Katkısı

Amasya İlahiyat Dergisi, no.15, pp.179-204, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiyede Okul Öncesi Din Eğitiminin Temel Taşı: Prof. dr. Beyza Bilgin

Dini Araştırmalar, vol.23, no.58, pp.127-150, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın ve Çocuklar Konusunda Din Anlayışımızdan Kaynaklanan Problemler Var mıdır?

Düşünce Dünyasında Türkiz dergisi, pp.19-35, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kültür ve Turizm Şehirlerinin Tamamlayıcı Unsuru: Oyuncak Müzeleri

Sivas İnterdisiplinerTurizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.59-65, 2018 (Other Refereed National Journals)

J. J. Rousseau, Emile and religious education

Universal journal of educational research, vol.6, no.7, pp.1539-1545, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

TÜRK NİNNİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDANİNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.66, pp.595-603, 2018 (Other Refereed National Journals)

Contribution of plays and toys to childrens value education

asian journal of education and training, vol.4, no.2, pp.146-150, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teaching Values with Stories and Tales in the Preschool Period

Journal of Education and Practice, vol.8, no.30, pp.143-149, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alevilik Tartışmaları Üzerine

Zeitscrift für die Welt der Türken, vol.9, no.2, pp.127-140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CAMİLERDE SUNULAN HİZMETLERİN REHBERLİK VE İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

JASS, vol.1, no.44, pp.233-248, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din Eğitiminde Başarı İçin Dikkate Alınması Gereken Bir Unsur Olarak İnsan Onuru

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.13, no.29, pp.511-534, 2015 (Other Refereed National Journals)

kur an ve Sünnette İnsan Onuruna Eğitim Açısından Yaklaşım

Amasya İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.4, pp.37-56, 2015 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Aile Eğitimi

Cumhuriyet Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.15, no.1, pp.377-386, 2014 (Other Refereed National Journals)

Hz.Peygamberin kardeşlik uygulamaları ve günümüz açısından değerlendirilmesi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.231-245, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

DKAB Öğretiminin Temelleri

Abant İzzet Baysal Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.1, no.1, pp.24-40, 2013 (Other Refereed National Journals)

İslamın İlk Yıllarında Kadın Eğitimi

Abant İzzet Baysal Ünv.SBE Dergisi, vol.13, no.1, pp.141-153, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sevgi Din Dili ve Hikayelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri ve Önemi

JASS, vol.6, no.3, pp.1285-1298, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Mücadele Yıllarında Atatürk Dini Yayınlar ve Din Adamları

Fırat Ünv.İlahiyat Fak.Dergisi, vol.17, no.1, pp.75-83, 2012 (Other Refereed National Journals)

YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 8 AY SÜRELİ KUR’AN KURSLARI

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.297-308, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaz Kur an Kurslarında Öğrenci Başarısı

Cumhuriyet Ünv.İlahiyat Fak.Dergisi, vol.13, no.1, pp.261-302, 2009 (Other Refereed National Journals)

Medya Kıskacındaki Çocuklar

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.8, no.4, pp.183-190, 2008 (Other Refereed National Journals)

TEORİK VE PRATİK AÇIDAN YAZ KURAN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMONA BİR BAKIŞ

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.275-295, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabına Finlandiya-Türkiye Örnekleminde Eğitim Temelli Bir Bakış

3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.67-76

TİMUR ve TİMURLULAR DEVLETİNE KARŞI ÖNYARGILI MI BAKIYORUZ?

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.51-52

Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Çocuklar için Yapılan Düzenlemeler

1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Kuşadası/AYDIN, Turkey, 14 - 16 November 2018, pp.19-35

Kültür ve Turizm Şehirlerinin Tamamlayıcı Unsuru:Oyuncak Müzeleri

1.Uluslararası çocuk dostu şehir sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.1, pp.59-65

Taassubun Sınırlarını Yıkan Düşünür:İbni Sina

2.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 19 - 22 April 2018, pp.150-162

Farabi Biruni ve İbn-i Sina’xxda Eğitim ve Eğitim Yöntemleri

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 29 October 2017

Asırlar öncesinden günümüz modern eğitimine İbn-i Sina ile bir yolculuk

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.709

Türklerde Milli değerlerin İçselleştirilmesi

Türk Birliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 21 - 22 July 2017, pp.86-91

Uygurların eğitim kültür açısından dünyadaki yeri ve önemi

1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2017, pp.825-836

Yaz Kur an Kurslarında Program uygulama ve Mekanın Öğrenci Başarısına Etkisine Dair Bazı Tespit ve Teklifler

1.Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2012, vol.1, pp.337-349

SUÇATI İLE İLGİLİ 800/1398 TARİHLİ BİR VAKFİYE ve MUHTEVASI

ULUSLARARASI GÜRÜN SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 24 - 25 September 2011, pp.238-244

Yaz Kur an Kurslarında Öğrenci Başarısı ve Bunu etkileyen Faktörler

Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Yaz Kur’xxan Kursları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 - 11 July 2010, pp.135-159

Books & Book Chapters

Aktüel Dokunuşlar

Son Çağ, Ankara, 2020

Prof. Dr. Beyza Bilgin-Hayatı, Eserleri

in: Prof. Dr. Beyza Bilgin’xxe Armağan, Mualla Selçuk-Cemal Tosun-recai Doğan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.15-48, 2019

Barış ve Kardeşlik

Lambert Academic Pblishing, Saarbrücken, 2017

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Temeller

in: Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Cemal TOSUN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-22, 2016

İnanç İbadet ve Dkab Öğretiminin Temelleri

in: Düşünen Sınıflar İçin DKAB Öğretimi 4.Sınıf, Cemal TOSUN,Mizrap POLAT, Editor, Pegem Akademi, Manakara, pp.107-143, 2015

Camide Din Hizmetleri

in: Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Doğan Recai, Ege Remziye, Editor, Grafiker, Ankara, pp.101-127, 2015

Yaz Kur an Kurslarında Dini Öğretmek

Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, 2009