Academic and Administrative Experience

Courses

  • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

  • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

  • Under Graduate Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi

  • Under Graduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

  • Under Graduate Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi

  • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması - I

  • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması - I

  • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması - II

  • Under Graduate Türkçe I: Yazılı Anlatım

  • Under Graduate Türkçe-I: Yazılı Anlatım I