Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  University Of Eurasia, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Sağlık çalışanlarının mobbing ile mücadelesinde sendikaların etkisi: Sivas Kamu Hastaneleri Birliği örneği

  Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü