Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi , Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Yahyâ Nazîm divanı (İnceleme-tenkitli metin)

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 2013 Postgraduate

  Taşköprîzade Kemaleddin Mehmed bin Ahmed’in Şerh-i Ehadis-i Erbain tercümesi (Metin-İnceleme)

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences