Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlidlerin Merhaba Bahirleri Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Çelebi Anısına Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 29 October 2022

Âşık Paşa’nın Garib-Nâme’de Kendine Seslenişleri ve Nasihatleri

ULUSLARARASI HORASAN’DAN ANADOLU’YA İRFAN GELENEĞİ: ELVAN ÇELEBİ SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 2 - 04 October 2020

Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Turkey, 24 - 26 September 2020, pp.248

Divan Şiiri ve Halk Şiirinin Ortak Bir İsmi Olarak Seyrânî

II. Uluslararası Develi, Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.76-80

Ahmedî ve Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, pp.263-270

Gazi Giray Han Şiirleri Bağlamında Divan Edebiyatında Savaş Arzusu

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.179-185

Fuzûlî Divanı’nda Toprak Kavramı

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2017

Books & Book Chapters

Medeniyet İnşamızda Şiirin Rolü

in: Klasik Divan Çevrim İçi Sohbetler, Aka Esra,Şamlı Özlem,Didin Cumali,Halidi Ayşenur,Nurluk Abdulkadir,Sergerdanoğlu Gizem, Editor, Kut Yayınları, Ankara, pp.73-83, 2023

Hazreti Peygamber, Su ve Kavrulan Sinelere Sunulan

in: Töreli Türk Edebiyâtı Çalışmaları-1: Su Kasîdesi (Şerh-Tahlil), Abdülkadir Dağlar, Erhan Çapraz, Ertuğrul Karakuş, Editor, Dün Bugün Yarın (DBY) Yayınları, İstanbul, pp.335-339, 2023

Bin Bir Düşmana Karşı Bir Başımıza, “Bir”in Yolunda

in: Töreli Türk Edebiyâtı Çalışmaları-2: Çanakkale Şehîdlerine (Şerh-Tahlil), Ertuğrul Karakuş, Abdülkadir Dağlar, Erhan Çapraz, Editor, Dün Bugün Yarın (DBY) Yayınları, İstanbul, pp.67-71, 2023

Mehmed Âkif (İngilizce)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2022

Mehmed Âkif'in Dârülfünûn'da Edebiyât-ı Osmânî Dersi Hocalığı

in: İslam Şairi Mehmed Akif Ersoy, Arif Edip Aksoy, Abdullah Alperen, Editor, Paradigma Akademi, pp.307-320, 2022

Bosnalı Sâmi'î Divanı

Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 2021

Mehmed Âkif

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2021

Yahyâ Nazîm Divanı

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2020

Âşık Paşa’nın Garib-nâme’de Nida ve Tecrid Sanatları Eşliğinde Yaptığı Nasihatler

in: Tarikat, Toplum ve Siyaset: Baba İlyas’tan Elvan Çelebi’ye Bir Sûfî Ailenin İzinde, Zekeriya Işık, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.199-217, 2020

Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları

in: Kavramlar ve Kuramlar: Dil Bilimleri, M. Nesim Doru, Kamuran Gökdağ, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, pp.113-124, 2020

Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi

Dün Bugün Yarın (DBY) Yayınları, 2019

Nazîm Divanında Sanatlı Manzumeler

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. H. İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.499-543, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Münşe'ât (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Tercüme-i Târîh-i Cihângîr Şâh

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Târîhçe-i Nevres

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Dîvân (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Dîvân (Zîver)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Mebâligu'l-Hikem

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvân (Nâzîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Gazve-i Bedr (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvânçe (Ârif)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Metrics

Publication

45

Thesis Advisory

3

Open Access

2