Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

 • 2018 - 2019 Associate Professor

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon

 • 2010 - 2018 Assistant Professor

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon

 • 2002 - 2010 Research Assistant

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon

Managerial Experience

 • 2011 - 2012 Deputy Head of Department

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness Admınıstratıon

Courses

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri

 • Postgraduate Medya Yönetimi ve Planlaması

 • Doctorate KÜRESEL PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Postgraduate Değer Temelli Pazarlama

 • Undergraduate Pazarlama Yönetimi

 • Undergraduate Marka Yönetimi

 • Undergraduate Tüketici Davranışları

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate Tüketici Temelli Marka Değeri

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri