Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Dışavurumculuk, Anselm Kiefer, Paul Celan, Margerete, Ölümfügü

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Yas Tutan Anne Kathe Kollwitz

1. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Sanat ve Teknoloji

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 12 - 13 May 2014