Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılarda Üriner İnkontinansın Kinezyofobi Üzerine Etkisi

4. FTR Kurs Günleri Kongresi, Antalya, Turkey, 16 March 2023

Yaşlılarda Gövde Kas Aktivitelerinin Denge Üzerine Etkisi

8. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 09 November 2022

Autonomous Dysfunction In Patients Diagnosed With Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy

III. International Cancer Days, Sivas, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.262-263

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında IL-1 Blokerlerinin Subklinik İnflamasyona Etkisi

9. Sivas Romatoloji Günleri, Gaziantep, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.44

Anterior Servikal Kitle Eksizyonu Sonrası Brakiyal Pleksus Hasarı

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022

Koroner Anjiografi Sonrası Femoral Sinir Lezyonu

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.462

Postmenopozal Osteoporoz Tanılı Hastalarda Abdominal Kas Aktivitelerinin Postural Kontrole Etkisi

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.238-239

Konus Medullaris İnfarktı

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.515

Bel Ağrısı Olan Hastalarda Abdominal Kas Aktivitelerinin Lomber Kasların Morfolojileriyle İlişkisi ve Disabilite ile Fonksiyonel Duruma Etkisi

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.48-49

The Effectiveness of Balneotherapy in Patients With Chemotherapy-Induced Polyneuropathy

II. International Cancer Days, Sivas, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.315-316

KRONİK NON-SPESİFİK BEL AĞRILI HASTALARDA SOMATOSENSORİYEL ZAMANSAL AYRIM

28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 08 April 2021

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Gövde Kas Gücü ve Fonksiyonel Kapasitenin Yaşam Kalitesi

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 25 April 2017, pp.531

Egzersiz İntoleransı Olan Hastada Rehabilitasyon Yaklaşımı

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2017, pp.703

Travmatik Olmayan Spinal Kord Yaralanması: Nadir Görülen İki Olgu

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2017, pp.692

Madde Kullanımı Sonrası Bilateral Panpleksus Lezyonu: Olgu Sunumu

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2017, pp.476

Sinovyal osteokondromatozis:Romatoid artritli bir olgu

7. Uluslar arası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 23 March 2017

Behçet sendromlu hastada bilateral femur başı avasküler nekrozu

7. Uluslar arası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 23 March 2017

Books & Book Chapters

Jeotermal Enerjinin Sağlıkta Kullanımı: Balneoterapi

in: Multidisipliner Bakış Açısıyla Türkiye'de Enerji, ATASEVEN HİLMİ, ÜNSAL DERYA BETÜL, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.41-51, 2022

Torasik Outlet Sendromuna Bağlı Ağrı

in: AĞRI - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bakışıyla Ağrıya Yaklaşım, AYKURT KARLIBEL İLKNUR , KASAPOĞLU AKSOY MELİHA, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.327-335, 2022

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

in: Öykü Alma ve Fizik Muayene, Ataseven Hilmi, Karagöz Naim, Karahan Seher, Ağadayı Ezgi, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi, pp.255-270, 2021

Non-İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Sanal Gerçeklik Uygulamaları

in: SAĞLIKTA YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI, ÖZLÜ Can ,GEDIK Mehmet Ali ,KÖYLÜOĞLU Nilüfer ,YANGAL Hilmi Sefa ,ÖZLÜ Aysun, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.277-284, 2021

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

in: Öykü Alma ve Fizik Muayene, ATASEVEN HİLMİ, KARAGÖZ NAİM, KARAHAN SEHER, AĞADAYI EZGİ, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.255-270, 2021

Nörolojik Hastalıklarda Robotik Rehabilitasyon Kullanımı

in: SAĞLIKTA YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI, ÖZLÜ Can, GEDIK Mehmet Ali, KÖYLÜOĞLU Nilüfer, YANGAL Hilmi Sefa, ÖZLÜ Aysun, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.133-142, 2021

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals