Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Bilgi ve Teknoloji Yönetim

  • Undergraduate Bilgi ve Teknoloji Yönetim

  • Undergraduate Çelik Yapılar