Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigation of the relationshipbetween smart phone addiction andphysical activity in university students

Baltic Journal of Health and Physical Activity, pp.63-73, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF INDIVIDUALLY STRUCTURED TRUNK TRAINING ON BODY FUNCTION AND STRUCTURES IN CHILDREN WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY: A STRATIFIED RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.30, no.1, pp.11-22, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

AKUT LENFOBLASTİK LENFOMA’LI ÇOCUKLARDA HOSPİTALİZASYON SÜRECİNDE KAS İSKELET SİSTEMİNİN DURUMU, UYKU VE YAŞAM KALİTESİ: TANIMLAYICI PİLOT ÇALIŞMA

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.31-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spastik serebral palsili çocuklarda spastisiteyi değerlendiren iki farklı klinik ölçeğin kaba motor fonksiyonu ile ilişkisi

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.3, no.3, pp.77-83, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serebral Palsili Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Önemi

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.10, pp.37-50, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation the motor repertoire inneurologically risk infants

Uluslararası IV. Bobath / Nörogeşimsel Tedavi Kongresi, 2 - 03 November 2018

Serebral Palsili Çocuklarda Cinselliğe Ebeveyn Bakışı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Bobath NDT’de Motor Öğrenmenin Yeri

4. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Bobath/Nörogelişimsel Tedavi Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2018

Down Sendromu Bir Bebekte Nörogelişimsel Terapi Sonuçları.

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 March - 01 April 2018

Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Bağımsızlık İle Aile Etkilenimi Arasındaki İlişki

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 25 February 2018

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Özellikleri: Bolu Deneyimi

4. Uluslararası Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.4

Serebral Palsi de Üst Ekstremiteye Yaklaşım Ekip Çalışması: Fİzyoterapi Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi’, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2017

Effect Of Trunk Training On Gross Motor Function Trunk Control And Spasticity In Children With Bilateral Spastic Cerebral Palsy

International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities, Stockholm, Sweden, 1 - 04 June 2016

Selebral Palsi ve Eşlik Eden Problemler

Serebral Palsi'ye Çok Yönlü Bakış: Aile Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 13 May 2016

Nörolojik Problemi Olan Çocuklarda Primer Problemlerin Fizyoterapisi

Nörolojik Problemi Olan Çocuklarda Postür Bozukluklarının Ayrıntılı Biomekanik Analizi ve Fizyoterapi Yaklaşımları, Ankara, Turkey, 12 March 2016

Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Etkilenimi İle Denge Arasındaki İlişki

6. Uluslararası "Cerebral Palsy" ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 February 2016

Serebral Palsili Bir Olguda Gastro Özefageal Reflüye Osteopatik Yaklaşım

. 6. Uluslararası "Cerebral Palsy" ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 February 2016

Nörogelişimsel Yaklaşımlarla Riskli Bebek ve Rehabilitasyonu

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Günü, Karabük, Turkey, 31 March - 31 January 2016

Serebral Palsi li Olgularda Yeme Ve İçme Becerisinin İncelenmesi

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2015

Serebral Palsi li Bireylerde İletişim Fonksiyonunun İncelenmesi

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2015

Is Ultrasound Application Effects the Erector Spinae Muscles of Obese Women

Internatıonal Congress Of Anthropologıcal Scıences (ICAS), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015

Serebral Palsi li Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon İle İletişim Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. Uluslararası “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2013

Spastik Serebral Palsi li Çocuklarda Spastisite İle Kaba Motor Fonksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon KongresiSözel Sunum ve Poster Özetleri, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2011, vol.22, pp.285

Books & Book Chapters

Çocuklarda ve Ailelerinde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Kanıt Düzeyi

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar, F. Gül YAZICIOĞLU ŞENER, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-128, 2019

Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Rehabilitasyon

in: Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Elbasan Bülent, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.29-39, 2017

ASSESSMENTS AND OUTCOME MEASURES OF CEREBRAL PALSY

in: Cerebral Palsy Current Steps, Kerem Günel, Mintaze, Editor, inTECHopen, pp.23-48, 2016

How Does Botulinum Toxin Injection andPhysiotherapy Complement Each Other in CerebralPalsy?

in: Botulinum Toxin Therapy Manual for Dystonia and Spasticity, Raymond L. Rosales, Editor, InTechOpen, pp.97-114, 2016

Serebral Palsili Çocuklarda Yardımcı Cihaz Kullanımı

in: Fizyoterapi Seminerleri, KARADUMAN Ayşe, ÜLGER Özlem, KILINÇ Muhammed, VARDAR YAĞLI Naciye, SEREL ARSLAN Selen, Editor, E-Dergi, pp.119-126, 2015

Serebral Palside Fizyoterpi ve Ergoterapi

in: Serebral Palsi Multidisipliner Yaklaşım, Kerem Günel Mintaze, Anlar Banu, Editor, Pelikan Kitapevi, pp.141-164, 2015