Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effectiveness of electrical resistivity imaging in sinkhole investigations

International Journal Of Physical Sciences, vol.7, no.15, pp.2398-2405, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A study of the terrain-correction technique for the inhomogeneous case of resistivity surveys

Scientific Research And Essays, vol.6, no.24, pp.5213-5223, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Nondestructive Electrical Resistivity Method to Map the Drainage System of Football Playgrounds

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, vol.23, no.5, pp.303-308, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Performance of masonry stone buildings during the March 25 and 28, 2004 Aşkale (Erzurum) earthquakes in Turkey

Journal of Performance of Constructed Facilities, vol.21, no.6, pp.432-440, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Damages of masonry buildings during the July 2, 2004 Dogubayazit (Agri) earthquake in Turkey

ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, vol.14, no.1, pp.147-157, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A discussion on the resolution of two-dimensional resistivity modelling

Archaeological Prospection, vol.6, no.4, pp.179-186, 1999 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Orman Yol Güzergahlarındaki Zemin Klaslarının Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi

Orman Mühendisleri Odası, O r m a n M ü h e n d i s l i ğ i, vol.48, no.1, pp.22-25, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Joint Interpretation of Electrical Resistivity and Seismic Surface Wave Measurements for the Nevşehir Castle Region: Cappadocia, TURKEY

2. International Conference on Life and Engineering Sciences, ICOLES 2019,Abstracts Book, Medipol University , İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.118

Ağaçların İç Yapısının Elektrik Özdirenç Tomografi (ERT) Yöntemi ile İncelenmesi ve Kullanılan Elektrotların Karşılaştırılması

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 29-30 Nisan 2016, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.50

Potansiyel Çökme Çukurlarının Elektrik Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması: Modelleme Çalışmaları

1. Uluslararası Nevşehir Tarih Kültür Sempozyumu Ve Sempozyum Programı, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, pp.197

Application of Electrical Resistivity Method on Concrete Structures

6th Conference and Exhibition of Balkan Geophysical Society (BGS-2011), Budapest, Hungary, 3 - 06 October 2011, pp.9

Applying of Electricity Impedance Method on The Determination of Forest Road Route

The 1st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.196-206

Köy ve orman yollarının yapımında yol zemininin jeofizik yöntemlerle etüdü, beklenen çevresel ve ekonomik yararları

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 20 December 2003, pp.68-81

An investigation on the inversion incorporating topography to remove the terrain effects in resistivity data

The 3rd international conference on earth sciences and electronics (ICESE-2003), İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2003, pp.93-99

İki-boyutlu elektrik özdirenç verilerinin sonlu eleman yöntemiyle hesaplanması

Süleyman Demirel Üniversitesi 10. Yıl Etkinliği Jeofizik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.13

Topografyalı yer yüzeyi altında gömülü cisimlerin özdirenç anomalilerinin iyileştirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi 10. Yıl Etkinliği Jeofizik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.14

Correction of terrain effects on resistivity surveys

3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Sofija, Bulgaria, 24 - 28 June 2002, pp.245-246

A discussion on the resolution of two dimensional resistivity modelling

European Geophysical Society XXIII General Assembly, Nice, France, 20 - 24 April 1998, pp.223

Direct Interpretaiton of Combined Sounding-Profiling Data

European Geophysical Society XXIII General Assembly, Nice, France, 20 - 24 April 1998, pp.223

An Overview of Resistivity Probing for Archaeological Targets”, Abstracts of Archaeological Sciences

The third national conference on archaeological sciences, York, England, 2 - 04 September 1991, pp.19

Books & Book Chapters

Jeofizikte Elektriksel Yöntemler I: Elektrik Özdirenç Yöntemi

KTÜ Mühendislik Fakültesi Baskı Birimi, Trabzon, 2010

Yer-Elektrik Yöntemler III: İndüksiyon Polarizasyonu (İP) Yöntemi

KTÜ Mühendislik Fakültesi Baskı Birimi, Trabzon, 2009

Yer-Elektrik Yöntemler II: “Self Potansiyel (SP) Yöntemi

KTÜ Mühendislik Fakültesi Baskı Birimi, Trabzon, 2009