Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yatay Toprak Kaynakli Isı Pompasi Sisteminin Sivas Şartlarinda Performans Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.42, ss.47-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental Investigation of the Performance of a Horizontal Ground Source Heat Pump

International Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.9, sa.6, ss.1606-1609, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar