Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Veteriner), Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Piyodermalı köpeklerde idrarda 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin düzeyleri

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Veteriner)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English