Education Information

Education Information

 • 1994 - 1997 Doctorate

  Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Bir İşyeri Ortamının Sağlık Riskleri Yönünden İncelenmesi ve Bu Doğrultuda Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Sustainable Development

  Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1991 Postgraduate

  Kızılırmak Sağlık Ocağında Doktorlarca Verilen Reçetelerin Hastalar Tarafından Uygulanıp Uygulanmamalarının İzlenmesi

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü