Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

 • Undergraduate Yapı Malzemesi

 • Undergraduate Yapı Statiği

 • Undergraduate Statik - Mukavemet

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Çağdaş Taşıyıcı Sistem Tasarımı

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate Mimaride Betonarme Pratiği

 • Undergraduate Yapı Elemanları - II

 • Undergraduate Yapıların Deprem Hesabı

 • Undergraduate Yapı Statiği - I

 • Undergraduate Yapıların Deprem Hesabı

 • Undergraduate Yapı Statiği - II

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri

 • Undergraduate Yapı Dinamiği

 • Undergraduate Yapı Statiği - II

 • Undergraduate Mukavemet - I

 • Undergraduate Yapı Statiği - I

 • Undergraduate Mukavemet - I

 • Undergraduate Yapı Dinamiği

 • Undergraduate Yapı Dinamiği