Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadınların Doğum Hafızası ile Doğum Sonu Depresyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

4th International 5th National Congress on Postpartum Care (4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi ), Denizli, Turkey, 29 September 2022

Emzirmenin Kadın Sağlığı Üzerine Yansımaları

1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi, Turkey, 9 - 10 May 2022

Üreme Çağındaki Kadınların Olumlu Çocukluk Yaşantıları İle Yaşam Ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişki

9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMAN INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION, Turkey, 07 May 2022

Z KUŞAĞI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ

6TH INTERNATIONAL ACADEMIC STUDENT STUDIES CONGRESS, 23 - 24 April 2022, vol.7, pp.194-201

Emzirme döneminde Covid-19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

3. Uluslararası 4.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.1-3 Sustainable Development

Uygulamalı Birimlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

3 rd International Congress of Multidisciplinar Studies In Medical Sciences, Ankara, Turkey, 17 - 19 August 2021, pp.123-131 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVELS OF NURSING STUDENTS ABOUT PROBIOTIC PRODUCTS AND PROBIOTIC NUTRITION CONSUMPTION

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.246-247

Premenstrual sendrom yaşayan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Göçün kadın sağlığına yansımaları

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 01 December 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Mitlere İnanma Durumlarının Belirlenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 - 30 June 2017

Doğum Sonu Dönemde Babalarda Görülen Depresif Belirtiler ve Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 7 - 08 October 2016

Kas ve iskelet ağrısı olan kadınların cinsel fonksiyon ve cinsel yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlarla Aile İçi Eş Şiddetine Maruziyet Arasındaki İlişki: Bir Vaka Kontrol Çalışması

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 7 - 08 October 2016

İnfertil Kadınların Eş Uyumunun Ve Aile Içi Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi., Turkey, 12 - 14 November 2015

Kadın Sağlığını Geliştirmede Medyanın Etkisi

1. Uluslar arası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Turkey, 9 - 11 April 2015

Aile Planlaması Merkezine Başvuran Kadınların Çift Uyumunun ve Cinsel Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 18 - 19 December 2014

Postpartum Sexuality: A Study from Turkish Women's Perspectives

The 13th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, 28 - 31 May 2014

Gebelerin Doğum ve Doğum Sonu Döneme Hazır Oluşluk Durumları Gebelerin Bilgi ve Endişeleri

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi., Turkey, 20 - 22 June 2013

Kadınların Ameliyata Özgü Kaygılarının Belirlenmesi

4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi., Turkey, 5 - 08 September 2007

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 12 March 2006 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Patricia Liehr ve Mary Jane Smith’in Öykü Kuramı

in: Hemşirelik Kuramları ve Hemşirelik Uygulaması, Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Bayer,Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Malatyalı,Prof. Dr. Zehra Gölbaşı, Editor, Hipokrat Kitapevi, Ankara, pp.409-420, 2023

Kadın Sağlık Estetik

İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2022

Amniyotik Mayi Embolisi ve Yönetimi

in: Obstetrik Aciller ve Yönetimi, Demirel Gülbahtiyar,Sayıner Fatma Deniz,Evcili Funda, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-32, 2022

Gynecological Problems in Adolescents and Approach to Gynecological Examination

in: Adölesanlarda jinekolojik sorunlar ve jinekolojik muayeneye yaklaşım, Gölbaşı Z, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.9-15, 2022

İnsan hakları ihlali: Çocuk yaşta yaşta yapılan evlilikler

in: Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal Faktörler, Şentürk Erenel A, Editor, Türkiye Klinikleri , Ankara, pp.32-38, 2021

Gebelikte Endokrin Sistem Hastalıkları ve Bakım

in: Riskli Gebelikler ve Bakım, Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan Yüksekol,Dr. Öğr. Üyesi Mesude Duman, Editor, Göktuğ, Amasya, pp.247-271, 2019

Çocuk İhmali ve İstismarı

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, YILMAZ DAŞLI, Editor, ANI, Ankara, pp.89-111, 2019