Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Sexuality Assessment Knowledge, Attitude, and Skill of Nursing Students: An Experimental Study with Control Group

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE, vol.28, no.3, pp.123-130, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quality of Sexual Life and Changes Occurring in Sexual Life of Women With High-Risk Pregnancy

JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY, vol.43, no.2, pp.132-141, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Preparedness of pregnant women for childbirth and the postpartum period: Their knowledge and fear

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, vol.35, no.4, pp.336-340, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Validity and reliability of the Turkish version of the Maternal Antenatal Attachment Scale

JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE, vol.12, no.2, pp.154-161, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Aspects of emotional and physical discomfort in gynecologic examination: A study of Turkish women

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.40, no.6, pp.1777-1784, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Eş Şiddetinin Kadınların Ruh Sağlığına Etkileri

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.29, no.6, pp.1587-1593, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determining the gender role attitudes of academic staff and the affecting factors

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.10, no.35, pp.313-323, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Determination of Sexual Education Attitudes of Parents with Preschool Children (3-6 Ages)

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.13, pp.287-294, 2019 (International Refereed University Journal)

Kısa Mesaj ve Telefon Aramaları ile Desteklenen Postpartum Emzirme Danışmanlığının İlk Altı Aydaki Emzirme Davranışına Etkisi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.33-41, 2019 (National Refreed University Journal)

Determinig Health Professionals’ Knowledge Levels on Child Abuse and Neglect

Journal of Turkish Studies, vol.14, no.2, pp.827-839, 2019 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Terapötik Mizah Kullanma Durumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.10, no.3, pp.131-136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Cinsel Doyum Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Happiness Well-Being, vol.42, no.2, pp.183-195, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cinsel İşlev Bozukluğu ve Güncel Yaklaşımlar

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, vol.2, no.1, pp.70-75, 2016 (Other Refereed National Journals)

Cinselliğin Değerlendirilmesi: Hemşireler İçin Öneriler ve Klinik Stratejiler

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, no.2, pp.59-64, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci Hemşirelere Yönelik Cinselliği Değerlendirme Bilgi Testi'nin Geliştirilmesi:Geçerlilik ve Güvenilirlik

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.3, pp.148-153, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörler

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), vol.10, no.2, pp.38-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

Cinselliğin Değerlendirilmesinde PLISSIT Modeli'nin Kullanımı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.524-534, 2013 (Other Refereed National Journals)

Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cumhuriyet Medical Journal, vol.32, pp.172-180, 2010 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, pp.17-26, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, pp.17-27, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelik ve Lohusalık Döneminde Kadınların Demir Hapı Kullanımında Akılcı İlaç Yaklaşımı

4 INTERNATIONAL CONGRESS ONWOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION, 12 - 13 December 2019

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVELS OF NURSING STUDENTS ABOUT PROBIOTIC PRODUCTS AND PROBIOTIC NUTRITION CONSUMPTION

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.246-247

Premenstrual sendrom yaşayan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Prenatal kaybın kadın sağlığına psikososyal yansımaları ve hemşirelik yaklaşımları

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Göçün kadın sağlığına yansımaları

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 01 December 2017

İzole Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin ve İş Doyumlarının Belirlenmesi

5.Uluslararasın 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Mitlere İnanma Durumlarının Belirlenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 - 30 June 2017

Kas ve iskelet ağrısı olan kadınların cinsel fonksiyon ve cinsel yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlarla Aile İçi Eş Şiddetine Maruziyet Arasındaki İlişki: Bir Vaka Kontrol Çalışması

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 7 - 08 October 2016

Kas ve İskelet Ağrısı Olan Kadınların Cinsel Fonksiyon ve Cinsel Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 7 - 08 October 2016

Doğum Sonu Dönemde Babalarda Görülen Depresif Belirtiler ve Etkileyen Faktörler

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 7 - 08 October 2016

İnfertil Kadınların Eş Uyumunun Ve Aile Içi Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi., Turkey, 12 - 14 November 2015

Kadın Sağlığını Geliştirmede Medyanın Etkisi

1. Uluslar arası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Turkey, 9 - 11 April 2015

Aile Planlaması Merkezine Başvuran Kadınların Çift Uyumunun ve Cinsel Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Turkey, 18 - 19 December 2014

Postpartum Sexuality: A Study from Turkish Women's Perspectives

The 13th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, 28 - 31 May 2014

Gebelerin Doğum ve Doğum Sonu Döneme Hazır Oluşluk Durumları Gebelerin Bilgi ve Endişeleri

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi., Turkey, 20 - 22 June 2013

Kadınların Ameliyata Özgü Kaygılarının Belirlenmesi

4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi., Turkey, 5 - 08 September 2007

Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 12 March 2006

Books & Book Chapters

İnsan hakları ihlali: Çocuk yaşta yaşta yapılan evlilikler

in: Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal Faktörler, Şentürk Erenel A, Editor, Türkiye Klinikleri , Ankara, pp.32-38, 2021

Gebelikte Endokrin Sistem Hastalıkları ve Bakım

in: Riskli Gebelikler ve Bakım, Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN,Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan Yüksekol,Dr. Öğr. Üyesi Mesude Duman, Editor, Göktuğ, Amasya, pp.247-271, 2019

Çocuk İhmali ve İstismarı

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, YILMAZ DAŞLI, Editor, ANI, Ankara, pp.89-111, 2019