Education Information

Education Information

 • 1993 - 1998 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Kortundağ-Baranadağ arası (D Kaman, KB Kırşehir) plütonik kayaçlarının petrolojik incelemesi Sustainable Development

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 1992 Postgraduate

  Yaylacı-Karapınar (Sarız-Kayseri) üst paleozoyik alt mesozoyik yaşlı tortulların sedimantolojik ve stratigrafik özellikleri

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr)

Foreign Languages

 • A1 Beginner English