Achievements & Reputation

Awards

 • November 2016 poster dalında birincilik ödülü

  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

 • March 2016 sözel bildiri üçüncülük ödülü

  Klimik

 • November 2015 DİZ OSTEOARTRİTİ İLE MANNOZ BAĞLAYICI LECTIN 2 GEN KODON 54 POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI başlıklı çalışmada sözlü bildiri dalında 1.lik ödülü

  Totbıd Kongre Bilimsel Ödülleri

Scholarships

 • 2015 - 2017 Aterosklerozlu hastalarda koroner arter ve İnternal mamarian arterlerin yapısal ve patolojik açıdan karşılaştırılması isimli projede bursiyerlik

  TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 161

h-index (WOS): 8