Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Ticaret Hukuku - II

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate İcra İflas Hukuku

 • Undergraduate Ticaret Hukuku - I

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate İcra İflas Hukuku

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate Ticaret Hukuku - I

 • Undergraduate Ticaret Hukuku - II

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Yönetim ve Organizasyon

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree İletişim ve Etik

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Uluslararası Ekonomi

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri - I

 • Associate Degree Uluslararası Ekonomi

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Genel Hukuk

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Türk Dili - I

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Associate Degree Türk Dili - II

 • Associate Degree İngilizce - I

 • Associate Degree Ticaret Matematiği

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Associate Degree Temel Hukuk

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree İngilizce - II

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Associate Degree Sermaye Piyasası İşlemleri

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Banka Hukuku

 • Associate Degree Banka Hukuku ve Mevzuatı

 • Associate Degree İşletme Yönetimi

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Girişimcilik

 • Associate Degree Genel Hukuk

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Bilgisayara Giriş

 • Associate Degree İş Hukuku

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Sigortacılığa Giriş

 • Associate Degree Yerel Yönetimler

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi

 • Associate Degree Hukuka Giriş

 • Associate Degree Mal Sigortaları

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Sigortacılığa Giriş

 • Associate Degree Halkla İlişkiler

 • Associate Degree Halkla İlişkiler

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Bütçe Uygulamaları

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi I

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi II

 • Associate Degree Genel Ve Teknik İletişim

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Vergi Hukuku