Asst. Prof.NAZİLE YILANKIRKAN


Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekanik Sistemleri A.B.D.


Research Areas: Engineering and Technology

Education Information

2010 - 2015

2010 - 2015

Doctorate

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Undergraduate

Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi , Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Türkiye’nin Mevcut Enerji Potansiyelinin Tespiti ve 2023 Hedefi Doğrultusunda Geleceğe Yönelik Enerji Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Bölümü

2004

2004

Postgraduate

Türkiye’nin Alternatif Enerji Kaynakları ve Kullanım Potansiyeli

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Engineering and Technology

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas Cumhuriyet University, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Vice Dean

Sivas Cumhuriyet University, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2017 - 2017

2017 - 2017

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet University

Non Academic Experience

2000 - 2017

2000 - 2017

Eğitim Planlama Uzmanı

Public Corporation

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Güneş Enerjisi Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Enerji Depolama Sistemleri

Postgraduate

Postgraduate

Güneş Enerjisi Teknolojilerine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İdeal Olmayan Akışkanların Sayısal Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

Undergraduate

Undergraduate

Staj Eğitimi - II

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Malzeme

Undergraduate

Undergraduate

Mekanizma Tekniği

Undergraduate

Undergraduate

Robotik

Undergraduate

Undergraduate

İşyeri Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Staj Eğitimi - I

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Türkiye’nin Enerji Görünümü ve 2023 Yılı Birincil Enerji Arz Projeksiyonu

Yılankırkan N., Doğan H.

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.77-92, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

ŞEYL GAZI, POTANSİYELİ VE ETKİLERİ

Yılankırkan N.

Journal of Amasya University the Institute of Sciences and technology, vol.1, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ VE PROJEKSİYONU

Doğan H., Yılankırkan N.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.3, no.1, pp.375-384, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

INVESTIGATION OF ENERGY EFFICIENCY IN ROAD TRANSPORT IN TURKEY

YILDIRIM E., YILANKIRKAN N.

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Osmaniye, Turkey, 28 June 2022, vol.1, pp.598-603

2022

2022

THE IMPORTANCE OF ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS IN TURKEY

İÇME E. N. , YILANKIRKAN N.

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Osmaniye, Turkey, 28 June 2022, vol.1, pp.605-612

2021

2021

Enerji Depolama Sistemlerinin Değerlendirilmesi

YILANKIRKAN N., DOĞAN H.

CIEA II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ENGINEERING APPLICATIONS, Muş, Turkey, 22 May 2021, pp.158-165

2021

2021

Fotovoltaik Sistemler ve Akıllı Şebeke Entegrasyonu

YILANKIRKAN N., CİN B.

CIEA II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ENGINEERING APPLICATIONS, Muş, Turkey, 22 May 2021, pp.166-173 Sustainable Development

2018

2018

The effect of energy density to the energy efficiency in Turkey

YILANKIRKAN N.

ÇUKUROVAULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.423-429 Sustainable Development

2018

2018

Turkey’s energy supply security

YILANKIRKAN N.

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.414-422

2015

2015

Türkiye’nin enerji verimliliği görünümü

YILANKIRKAN N.

3.Anadolu enerji sempozyumu, Turkey, 1 - 03 October 2015 Sustainable Development

2015

2015

Bileşik ısı-güç sistemleri

YILANKIRKAN N., DOĞAN H.

20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 2 - 05 September 2015

2014

2014

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Kanalı Seçimi

ŞEVİK S., DOĞAN H., AKTAŞ M., YILANKIRKAN N.

2. Ulusal Ġklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 23 - 25 October 2014

2014

2014

İklimlendirme sistemlerinde sistem havasının dolaylı ya da doğrudan güneş enerjisi ile ısıtılabilmesi

DOĞAN H., YILANKIRKAN N.

İKSES’14 2.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 23 - 25 October 2014