Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mirjaqıp Duwlatov’un Edebî Eserlerinde Kitabi Dile Ait Morfolojik Unsurlar

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.5, no.1, pp.389-407, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Gazete Yazarı Olarak Mirjaqıp Duwlatov

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.7, pp.1-38, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazak Türkçesinde ve Kırgız Türkçesinde İhtimal Kipi ve İhtimal İşlevli Diğer Kipler

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.1-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAKIN GELECEK ZAMAN BİLDİREN YAPILAR

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.63, pp.341-348, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

OYAN QAZAQ VE SAFAHAT’TA ORTAK KONULAR

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD), vol.2, no.2, pp.76-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazak Türkçesi Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Örnekleriyle Zarf Fiil Eklerinin Edat Türetme İşlevi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.39, pp.229-244, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Örnekleriyle Orhun Yazıtları nın Çağdaş Türk Lehçelerine Aktarma Farklılıkları

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.40, pp.7-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE FUNCTION "PARTICLE DERIVATION" OF GERUND AFFIXES WITH EXAMPLES OF KAZAKH, KYRGYZ AND TURKISH

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.39, pp.229-244, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Azerbaycan Türkçesinde mIş mAmIş Zarf Fiil Eki ve Bu Ekin Anadolu Ağızlarında Yansımaları

Yeni Türkiye, vol.6, pp.337-343, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kazak Türkçesinde Fiil Kılınışını Belirleyen Ekler

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dersigi, no.39, pp.15-31, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİVANÜ LÜGÂTİ T TÜRK TE KIPÇAKÇA OLARAK KAYDEDİLEN DİLMALZEMESİNİN BUGÜNKÜ KIPÇAK LEHÇELERİNDEKİ DURUMU

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.261-278, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÇEKİM EDATLARININ İSTEMLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.11, pp.72-93, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaplan Kelimesinin Kökenbilimsel İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.273-280, 2012 (Other Refereed National Journals)

KAZAK TÜRKÇESİNDE a e y ZARF FİİL EKİ VE İŞLEVLERİ

Turkish Studies, vol.7, no.2, pp.183-192, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAZAK TÜRKÇESİNİN SES VE ŞEKİL BİLGİSİ TERİMLERİ (Yüksek lisans tezinden faydalanılarak üretilmiştir)

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, no.1, pp.69-83, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memluk Kıpçak Sözlük ve Gramerlerinde Türkmence Olarak Kaydedilen Sözcüklerden Çağdaş Oğuz Lehçelerine Anlam Değişmeleri

A. HALUK DURSUN ANISINA-ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU-Dil – Tarih - Coğrafya, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.37-48

Gagavuz Türkçesi Ve Kırgız Türkçesinin İkincil Ünlü Uzunlukları Açısından Karşılaştırılması

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1695-1709

KAZAK TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNDE DUYGU DEĞERİ BULUNAN EKLER

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017

Books & Book Chapters