Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.26, no.3, pp.439-444, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Total hip arthroplasty after hip joint gunshot injury

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY, vol.27, no.3, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

FOXP3 rs3761548 polymorphism is associated with knee osteoarthritis in a Turkish population

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, vol.21, no.10, pp.1779-1786, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A serious case of anthrax associated with compartment syndrome

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, vol.36, no.4, pp.404-406, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

THE EFFECT OF LOW DOSE TEICOPLANIN-LOADED ACRYLIC BONE CEMENT ON BIOCOMPATIBILITY OF BONE CEMENT

ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, vol.60, no.2, pp.117-125, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Radiation synovectomy therapy combined with surgical synovectomy in chronic nonspecific synovitis of the knee joint

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.24, no.1, pp.18-22, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Biomechanical properties of ciprofloxacin loaded bone cement

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.47, no.1, pp.55-59, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

School screening for scoliosis in Sivas, Turkey

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.43, no.5, pp.426-430, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Long segment instrumentation of thoracolumbar burst fracture: Fusion versus nonfusion

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.22, no.2, pp.107-112, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pigmented villonodular synovitis managed by Yttrium 90 after debulking surgery

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.8, pp.1197-1200, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Treatment of skin necrosis after radiation synovectomy with yttrium-90: a case report

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.28, no.10, pp.1067-1068, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Extreme complications of Fixion nail in treatment of long bone fractures

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, vol.128, no.3, pp.301-306, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

FOXP3 Promoter polymorphism (-3499 A/G) is not associated with osteoarthritis in a Turkish population

Cumhuriyet Medical Journal, vol.39, no.4, pp.659-664, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MRI assessment of DDH after reduction

Cumhuriyet Medical Journal, vol.39, no.1, pp.440-445, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier identifier

Neutrophil to Lymphocyte Ratio May Be a Diagnostic Marker for Prosthetic Joint Infection

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, no.2, pp.218-221, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİNDE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK ENFEKSİYONU SIKLIĞI

Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol.9, no.4, pp.178-181, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

If the Airway Opens with Finger During Epileptics Attack: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.563-565, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Isolated Gluteus Maximus Muscle Hydatid Cyst: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.536-538, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Assesment of conservative therapy for pediatric patients with acute mallet finger deformity

Cumhuriyet Medical Journal, vol.37, no.2, pp.121-125, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyonu Sıklığı

Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol.4, no.9, pp.178-181, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

Ortopedi Kliniğinde Ameliyat Edilen Hastalarda Ameliyat Sonrası Psikiyatrik Belirtiler

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Arthroscopic treatment of the septic arthritis of knee joint associated focal osteomyelitis

Cumhuriyet Medical Journal, vol.35, pp.38-41, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, vol.35, no.4, pp.532-539, 2013 (Other Refereed National Journals)

Osteogenesis imperfecta, dislocation of expanding femoral nail with fracture and unscrewing T-piece from sleeve

Journal of Chinese Clinical Medicine, vol.4, no.12, pp.719-720, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen enfeksiyonlardaki etken mikroorganizmaların incelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde şizofreni rahatsızlığı olan hastalar ve klinik sonuçlarımız

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Dirsek tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Hip Arthroplasty After Femoral Head Gunshot Injury

Osteosynthese International 2017, 13 - 15 September 2017, pp.58

Nötrofil Lenfosit Oranı protezli Eklem Enfeksiyonlarında Tanısal Belirteç Olabilir

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.129

Acil Servise Başvuran Hastalarda Kırık Epidemiyolojisinin İncelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.190

acil servise başvuran hastalarda kırık epidemiyolojisinin incelenmesi

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.190

nötrofil lenfosit oranı protezli eklem ekfeksiyonlarında tanısal belirteç olabilir

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.129

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

İleri Yaş Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Mortaliteye Etkieden Faktörlerin İncelenmesi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015, pp.125

IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.162

İZOLE GLUTEUS MAXİMUS KASI YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.192

İleri yaş kalça protezi ameliyatı sonrası mortaliteye etki eden faktörlerin incelenmesi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.125

AKUT ÇEKİÇ PARMAK DEFORMİTELİ ÇOCUK HASTALARDAKİKONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.244

KLİNİK OLARAK GONARTROZ TANISI KONULAN HASTALARDA IL6 -174G/C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.183-184

KOMPARTMAN SENDROMU İLE SEYREDEN CİDDİ BİR ŞARBON OLGUSU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.199

Distal Femur ve Tibia Proksimal Bölgede Osteonekrozlu Üç Olgunun Plateletten Zengin Plazma İle Tedavisi

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Bağlı Önkolda Kompartman Sendromu Olgu Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.208

Charcot Marie Tooth Hastalığı ile Birlikte Dev Prepatellar Bursit

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.209

Kronik Granülomatöz Sinovit Olgu Sunumu

13. Ulusal El Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 23 - 26 May 2012, pp.78

Talus Yerleşimli Dev Hücreli Tümör Küretaj ve Kemik Çimentosu ile Tedavisi

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.236

vücut dışı şok dalga tedavisinin olgunlaşmamış rat epifizi üzerine etkisi

10. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2010

arthroscopic treahment of knee septic arthtitis associated focal osteomyelitis

9. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 October 2008

Books & Book Chapters

Gelişimsel Kalça Displazisinde Artroskopinin Yeri

in: Kalça Artroskopisi, AŞIK Mehmet, TUNCAY İbrahim, KAYAALP Asım, BEYZADEOĞLU Tahsin, Editor, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Ankara, pp.97-102, 2016