Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat, Geomatik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kuzey anadolu fay zonu’xxndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006 Postgraduate

  Almus Fay Zonu (AFZ)’xxnin jeolojik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri ve sayısal arazi modeli (SAM) kullanılarak incelenmesi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü