Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2012 - 2019 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2007 - 2012 Research Assistant

  Istanbul Technical University, İnşaat

 • 2005 - 2007 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Vice Dean

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2016 - 2020 BAP Coordinator

  Sivas Cumhuriyet University, Rektörlük

 • 2012 - 2013 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Courses

 • Undergraduate Mühendislik Etiği

 • Undergraduate Sayısal Görüntü İşleme

 • Undergraduate Sayısal Görüntü İşleme

 • Undergraduate Kartoğrafya

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Çizim Tasarım

 • Undergraduate Uzaktan Algılama

 • Undergraduate Sayısal Yükseklik Modeli

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Uzaktan Algılamanın Temelleri ve Disiplinlerarası Çalışmalar

 • Postgraduate Uzaktan Algılamada Veri Entegrasyonu

 • Undergraduate Sayısal Yükseklik Modeli

 • Undergraduate Kartoğrafya

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Çizim Tasarım

 • Postgraduate Sınıflandırma Algoritmaları

 • Undergraduate Mühendislik Etiği

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Uzaktan Algılanmış Verilere Kartografik Yaklaşım

 • Undergraduate Uzaktan Algılama

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Kartoğrafya

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate Uzaktan Algılama Uygulaması

 • Undergraduate Uzaktan Algılama Uygulaması

 • Undergraduate Şehircilik için Bilgisayar Uygulamaları

 • Undergraduate Topoğrafya

 • Undergraduate Topoğrafya

 • Undergraduate Topoğrafya

 • Undergraduate Topoğrafya