Education Information

Education Information

  • 2017 - 2021 Doctorate

    Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

  • 2009 - 2014 Undergraduate

    Selcuk University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey