Education Information

Education Information

 • 2000 - 2016 Undergraduate

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  Rektum Karsinomlu Hastalarda, apoptotik protein düzeylerinin terapi duyarlılığı üzerine etkilerinin incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Yl) (Tezli)