Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Lisans 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Akran Danışmanlarının Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.6, pp.2346-2361, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve farkındalıklarının mutluluk düzeylerini yordaması.

Journal of Happiness and Wellbeing, vol.6, no.1, pp.49-60, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lisans 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Akran Danışmanlarının Rolü: Akran Mentörlüğü ve Akran Eğiticiliği.

IX. Uluslararası Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 November 2019

Eleştirel Psikoloji Alanının Mesleki Rehberlik Çalışmalarındaki Konumu

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Emı-2 ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve lise öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonları

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESSIVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 11 - 14 May 2017

Yaşam Boyu Rehberlik Yaklaşımı

VI. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 5 - 07 May 2016

Books & Book Chapters

İhtiyaçlar, Güdüler ve Hedefler

in: Kişilik Psikolojisi: Öğrenci Merkezli bir Yaklaşım, Dilek Gençtanırım Kurt, Selen Demirtaş Zorbaz, Editor, Nobel, Ankara, pp.165-198, 2020