Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Maltepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  İş grubu üyeliği ve firma performansı: Borsa İstanbul’xxda iş gruplarına üye firmalar ile bağımsız firmaların karşılaştırılmasına yönelik ampirik uygulama

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English