Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

FARKLI ASTAR VE KAİDE MATERYALLERİNİN KOMPOZİT REZİNİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.38-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Immediate Dentin Sealing

Dicle Dişhekimliği Dergisi, vol.17, no.1, pp.200-203, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı iki kompozit rezinin su emilimi yönünden karşılaştırılması.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.95-99, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Dental adezivler

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.9, no.1, pp.63-67, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Işık kaynakları, polimerizasyon ve klinik uygulamalar

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.27, pp.117-124, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı bitirme ve parlatma işlemlerinin dört estetik restorasyon materyaline etkisinin değerlendirilmesi.

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.4, pp.2-7, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kombine Çürüksüz Servikal Lezyonların Direkt Kompozit Rezin ile Rehabilitasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası kongresi, 6 - 08 December 2019

Mine Defektleri ve Hipomineralize Alanların Direkt Kompozit Rezinle Tedavisi ve1 Yıllık Takibi: Olgu Sunumu

restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Farklı çayların direkt kompozitin ve CAD/CAM kompozitin renk değişikliği üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24

İmmediate Dentin Kaplanmasının Farklı Resin Siman Kullanılarak Yapılan İndirekt Restorasyonlarda Bağlanma Dayanımına Etkisi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017

Effect of different base materials on composite bond strength

19. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2013

Farklı Akışkan Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Mikrosertliklerinin Değerlendirilmesi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 December - 30 September 2012

Farklı adeziv sistemlerin bağlanma dayanımlarına termal siklusun etkisi

10.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 October 2008

Home bleaching jellerin farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005

Işıkla sertleşen kompozit rezinlerin fiziksel özellikleri.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği, IV. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005

Üç farklı bitirme ve parlatma sisteminin dört restorasyon materyaline etkisinin değerlendirilmesi.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi, 25 - 28 September 2003