Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Socıologıcal Examınatıon Of Wage Expectatıon Levels Of Healthcare Employees Workıng In Publıc And Prıvate Healthcare Organızatıons

Internatıonal Refereed Journal Of Research On Economıcs Management, sa.6, ss.27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF WAGE EXPECTATION LEVELSOF HEALTHCARE EMPLOYEES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATEHEALTHCARE ORGANIZATIONS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT, sa.6, ss.27-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Öğretim İlke ve Yöntemleri

UMYOS'09 I.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Çalışma Ortamı Protokolü

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Erkan SAĞLIK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.150-170, 2016

Turizm Endüstrisi ve Turizm İşletmeleri

Otel İşletmeciliği, Erkan SAĞLIK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-24, 2016

Otel İşletmelerinde Satın Alma ve Depolama İşlemleri

Otel İşletmeciliği, Erkan SAĞLIK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.280-300, 2016