Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Mah y na Budizmine Ait Sayı ve Zamanla İlgili Bazı Terimler

Turkish Studies, vol.6, no.1, pp.635-641, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Eski Türkçe ‘Sıpızgu’ Üzerine Bazı Gözlemler

International Journal of Old Uyghur Studies, vol.4, no.1, pp.1-20, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

SİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ AĞZI SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Atan Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine / Etymology of the Word Atan”

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TUDED), vol.60, no.2, pp.477-489, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Soğdca Bazı Sözcüklerin Eski Uygurcadaki İmlası

International Journal of Old Uyghur Studies,, vol.2, no.1, pp.1-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Eski Türk Yazıtlarında Geçen Yer-Yön Adlarının Sarı Uygurcadaki Durumu

International Journal of Old Uyghur Studies, vol.1, no.2, pp.211-232, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler: O-Ö Maddeleri

Turkish Studies, vol.14, no.2, pp.323-344, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler: U-Ü Maddeleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.59, pp.1-16, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Altun Yaruk Sudur’da Çekim Edatları

International Journal of Old Uyghur Studies, vol.1, no.1, pp.39-72, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tek Örnek yundak Sözcüğü Üzerine İnceleme

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, vol.66, no.1, pp.151-163, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sarı Uygurcada Eylem Yapımı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.2, pp.248-262, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

S. Y. Malov ve E. R. Tenişev’in Sarı Uygurca Sözlükleri Üzerine Etimolojik Denemeler: E Maddesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Electronic Journal of Social Sciences, vol.16, no.63, pp.1320-1338, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sarı Uygurcada Ad Yapımı

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.3, pp.1-18, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler: I ve İ Maddesi

Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.8, no.21, pp.148-171, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Dillerinde /GA/ Eki

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.5, no.3, pp.714-726, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.4, no.2, pp.290-313, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sarı Uygurcada Ad Durum Ekleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.44, pp.25-31, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sarı Uygurcadaki Moğolca Ödünçlemeler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.103-11, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Art Zamanlı ve Eş Zamanlı Olarak -DAr- Eki

Türk Dilleri Araştırmaları,, vol.24, no.1, pp.27-42, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Düşünce Tarihinden Manzum Parçalar

Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.38, pp.21-36, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Eski Türkçe Çuvaşça Söz Denklikleri 1 Ünlüyle Başlayanlar

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.32, no.1, pp.107-119, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Altun Yaruk ta Geçen Sanskritçe Bazı Kelimelerin Çince Denklikleri

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.18, pp.61-76, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Exploring the Eastern Frontiers of Turkic, Ed. Marcel Erdal and Irina Nevskaya, Turcologica 60, Wiesbaden 2006

Sibirische Studien, Sibirya İncelemeleri, vol.2, no.1, pp.103-110, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sözvarlığı Açısından Eski Türkçe ve Güney Sibirya Türk Dilleri

Sibirische Studien, Sibirya İncelemeleri, vol.1, no.1, pp.69-104, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

“A. Melek Özyetgin: Eski Türk Vergi Terimleri, Köksav yay., Ankara 2004, 250 s. ”

Türk Dilleri Araştırmaları 15, vol.15, pp.219-222, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

‘KAĞAN ASLAN’ TAMLAMASINDAKİ ‘KAĞAN’ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE

IX. Türk Dili Kurultayı, Bilge Tonyukuk Anısına, Eylül 2021, 30 September 2021

Eski Türk Runik Harfli Yazıtlarda Geçen Yer-Yön Adlarının Sarı Uygurcadaki Durumu

Tunyukuk Yazıtının 120. Moğolistan Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Başlangıcının 50. Yılları Dolayısıyla Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, 22 November 2019

Sivas Ağzında Eski (Arkaik) Öğeler: Âşık Veysel ve Âşık Talibî Coşkun Örneği

Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.61-81

Altun Yaruk Sudur’da Çekim Edatları

Çalıştay, Altun Yaruk Sudur Çalışmalarının Bugünü, Turkey, 06 May 2019

Eski Uygurca Hukuk Belgelerindeki Moğolca Alıntılar Üzerine

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22 - 26 May 2017

Soğdca Bazı Kelimelerin Eski Uygurcadaki İmlası

Milletlerarası Soğud-Türk Münasebetleri Sempozyumu, 21 - 23 November 2014

Eski Uygurca Metinlerin Transkripsiyonunda Kullanılan Yöntemler ve İşaretler

Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler, Eskişehir, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2007, pp.43-83

Şingko Şeli Tutung ve Altun Yaruk Çevirisi Üzerine

Uluslararası Eski Uygurca Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2011

Sözvarlığı Açısından Anadolu Ağızları ve Sibir Grubu Türk Dilleri

Workshop on Turkish Dialects II, Orient Institut İstanbul, 18 - 19 November 2005, vol.19, pp.33-46

Karakuş

Türk Kültüründe Av, 5 - 06 November 2006, pp.89-101

Books & Book Chapters

Eski Uygurcadan Günümüze Değin Anatomik Bir Terim: Yarın / Yağrın

in: Prof. Dr. Recep Toparlı Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Hanifi Vural, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.45-66, 2022

Eski Uygurlarda Dinî Ritüel Bir Obje ‘Bumpa’ Üzerine İnceleme

in: Eski Türkçe Üzerine Filolojik Araştırmalar, İbrahim Taş,Zemire Gulcalı,Tümer Karaayak, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.69-82, 2021

Türkçe Sözlüğe Bir Katkı: İpipullah ve Yeni Bir Etimoloji Önerisi

in: Esengü Bitig, Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, Tümer Karaayak, Uğur Uzunkaya, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.65-74, 2021

Eski Uygurlarda Dinî Ritüel Bir Obje ‘Bumpa’ Üzerine İnceleme

in: Eski Türkçe Üzerine Filolojik Araştırmalar, İbrahim Taş, Zemire Gulcalı, Tümer Karaayak, Editor, Paradigma Akademi, pp.69-82, 2021

Eski Uygurca Hukuk Belgelerindeki Bazı Moğolca Alıntılar Üzerine

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan Kitabı, Prof. Dr. İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversiitesi Yayınları, Sivas, pp.633-640, 2019

SARI UYGURCANIN GRAMERI VE ESKI TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI

KESİT YAYINLARI, KARBEY YAYINCILIK EĞİTİM ve DAN. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., İstanbul, 2017