Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İmalat Sektörünün Finansal Durumunun DuPont Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Gıda Perakendeciliği Sektöründe Finansal Analiz ve Bir Uygulama

Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.4, pp.2531-2546, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal Oranlar Aracılığıyla Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin İncelenmesi:İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.4, pp.1153-1163, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarını Hile Eylemine Yönelten Psikolojik ve Ekonomik Faktörler

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.903-911, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık DüzeyininBelirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Örneği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.227-257, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık Mantık Yöntemiyle Maliyet Tespiti: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.4, pp.1137-1152, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İşletmelerin Bağımsız Denetime Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: Sivas İli Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.10, no.3, pp.533-546, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Skandallarının Önlenmesinde Adli Muhasebe Mesleğinin Rolü

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.293-308, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İşletmelerin Mali Başarısızlık Tahminlemesi İçin Model Önerisi: Bist’te Faaliyette Bulunan İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.99-114, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi

Van Yüzüncü Yılı İktisadi İdari Bilimler Dergisi, no.5, pp.82-104, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız denetçilik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri: Van İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.37-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.573-586

BULUT MUHASEBE UYGULAMALARININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, KİEV, Ukraine, 8 - 10 May 2020, pp.26-34

Books & Book Chapters

The Forensic Accounting Profession and the Process of Its Development in the World

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, Dr. Simon Grima, Dr. Peter J. Baldacchino, Dr. Engin Boztepe, Editor, Emerald Publishing Limited, pp.203-218, 2020

İslami Muhasebe Standartları

in: MUHASEBE VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR, Doç. Dr. Cuma ERCAN, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Ankara, pp.165-210, 2020

ISLAMIC ACCOUNTING STANDARDS

in: MUHASEBE VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR, DOÇ. DR. CUMA ERCAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.165-210, 2020

İç Kontrol Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi

in: Muhasebe ve Maliye Araştırmaları I, Turgut Çürük, Editor, Akedemisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-148, 2019

Serbest Bölgelerde Vergi İstisnaları ve Muhasebe Uygulamaları

in: Muhasebe Araştırmaları, Turgu Çürük, Editor, Akedemisyen Kitabevi, Ankara, pp.67-85, 2019

ACCOUNTING MANIPULATION

in: CONTEMPORARY APPROACHES IN BUSINESSES, Süleyman UYAR, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.43-56, 2019

Adli Muhasebe Ve Muhasebe Denetimi İlişkisi

in: Muhasebe Çalışmaları, Prof. Dr. Zafer GÖLEN, Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Editor, IVPE Yayınevi, KARADAĞ, pp.305-318, 2019