Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  SİVAS’TA 1870-1970 ARALIĞINDA MODERNLEŞME İZLEĞİNİN KATMANLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ: MEKÂNSAL VE DÖNEMSEL AYRIŞTIRMAYA YÖNELİK YÖNTEM ÖNERİSİ

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Scıence

 • 2012 Postgraduate

  Geleneksel ”yer”[-ler-]de zaman-mekan örgüsü ve sokağın anlamı: Derevenk-Gesi-Ağırnas Vadisi yerleşim örneklemi

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English