Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Spatial Analysis of the Physical Properties of Sivas Cumhuriyet University Campus

Journal of Human Sciences, vol.18, no.4, pp.564-577, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Aşık Veysel İçin Mezar Tasarlamak: Kavramsal Düşünme ve Bir Stüdyo Pratiği

bab Journal of FSMVU Architecture and Design, vol.2, no.2, pp.168-184, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1930’lardan 1960’lara Sivas’ta Konut Tipolojisinin Değişimi ve Modern Apartmanlar

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, no.32, pp.415-441, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

1950-1980 Aralığında Sivas’ta İnşa Edilmiş Konut Dizgelerinin Tipolojik Değişkenlik Bağlamında Değerlendirilmesi.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, no.32, pp.361-385, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Integration of Section and Model: Reflections from a Studio Practice.

Journal of Design Studio, vol.2, no.2, pp.23-39, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Design Quest with Mechanical Tools

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.10, no.4, pp.524-538, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Studio Experience for New Building Design in Sivas Höllüklük Street.

Global Journal of Arts Education, vol.10, no.2, pp.138-156, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

From Sketch to Architectural Production/Design Process: A Studio Practice

Grid Mimarlık, Planlama ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.2, pp.199-221, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Mimarlıkta Rütbeli Bir Gizem: Tesir

Arredamento Mimarlık, no.340, pp.106-110, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Fiction of Refunctioning: Analysis of A Late Modern Industrial Facility in Sivas with Studio Experience

Online Journal of Art and Design,, vol.8, no.2, pp.1-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Modernliğin Kentsel Kurmacası Olarak Sivas Rahmi Günay Caddesi: Kentsel-Mimari Üretim Üzerinden Bir Okuma

TasarımKuram Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.16, no.29, pp.98-116, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

“Design Like Him/Her” Method in the Context of Experimentality of Design Studies

uluslararası hakemli tasarım ve mimarlık dergisi, no.17, pp.104-137, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tell a Story of Space: A Narrative-Based Case Study throughAbstracted Materials

Online Journal of Art and Design, vol.6, no.3, pp.152-173, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sinan Anlatısında Metodolojik Benzeşim ve Ayrışımlar: Dört Kaynak Üzerinden Bir Karşılaştırma Denemesi

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.4, no.14, pp.1585-1598, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Tarihsel Haritalandırma Projesi: Üç Medrese ve Düşünsel İzlekleri

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, no.24, pp.157-173, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mekânsal Süreklilik ve Bağlamsal Tutarlılığın Pattern Language Aracılığıyla Okunabilirliliği Bir Örneklem

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.40, no.1, pp.293-323, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mekansal Süreklilik ve Bağlamsal Tutarlılığın Pattern Language Aracılığıyla Okunabilirliği Bir Örneklem

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.40, no.1, pp.293-323, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Selçuklu Mimarlığı Neyi İfade Eder Selçuklu Mimarlığının Üslupsal ve Anlamsal Okunabilirliğinde Muğlaklık

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, no.21, pp.113-124, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türk İslam Sanatı Mimarisinde Ebedi İz Den Edebi Huzura Kutsanmış Dünyanın Ötesinde Bir Haz Geçicilik Fanilik Olgusu

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.55-66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivas Atatürk Anıtı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Poster Sunuşları, Tekirdağ, Turkey, 10 - 12 May 2019, pp.113

TCDD Beton Travers Fabrikası ve Yerleşkesi.

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Poster Sunuşları, Tekirdağ, Turkey, 10 - 12 May 2019, pp.20

Discontinuity or Disjunction Between Basic Design Education and Architectural Studios: An Experiential Investigation on Design Skill

1st AE International Conference 2018 ”Educational Pursuits and Experiences”, Cyprus (Kktc), 15 - 16 November 2018

Modern Architecture and Its Spatial Extensions from The Early Republican Period to the 1980’s In Sivas: Locality/Disjunctions/Ruptures

XII. International Theory and History of Architecture Conference ARCHTHEO’18, İstanbul, Turkey, 28 - 29 September 2018, pp.114-130

Bir Stüdyo Örnekleminde Tarihi Mekan Belleğinin Aktarımları: Sivas Buğday Pazarı ve Meydan Pazarı’nda Mekansal Temaslar

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II/Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.324-349

Modern Cami Mimarisi Nasıl Olmalı Tartışmalarının Temel Problematiği Tarihsel ve Kavramsal İzlek

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2016

Books & Book Chapters

Modernlik Pratiğinde Sivas Devlet Demiryolları Yerleşkesi: Mimari ve Kentsel Ölçekte Bir Değerlendirme

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, L. G. Kaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.549-591, 2019

Modernizmin İmgeselliğinde Bir Sanayi Yerleşkesi: Sivas Cer Atölyesi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, L. G. Kaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.595-617, 2019

GELENEKSEL SİVAS EVLERİNİN MEKANSAL VE TİPOLOJİKÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Doç. Dr. Nihada DELOBEGOVIĆ DZANIĆ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.69-96, 2018