Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.) VOLLMAN’ un yaprak, meyve ve gövde ekstraktlarının metranidazol dirençli ve duyarlı Trichomonas vaginalis suşları üzerine etkileri.


Özpınar H. (Yürütücü) , Eruygur N., Özpınar N., Akın Polat Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2016
  • Bitiş Tarihi: Mart 2018