Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklerine etkisi


Ulusoy U. , Yekeler M. (Yürütücü) , Özkan A.

TÜBİTAK Projesi, 2000 - 2002

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2000
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2002