Kayseri Kent İçme suyu Havzasında yer Alan Eski Çöp Deponi Alanları Sızıntı Sularının Kent İçme Suyu Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi T C Devlet Planlama Teşkilatı Bilimsel Araştırma Projesi DPT PROJESİ


Değirmenci M. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2001 - 2006

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2001
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2006