Atımlı UV Işık ve Ag Nanopartiküllerinin Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı (Agaricus bisporus) Yüzeyinde Listeria monocytogenes’in İnaktivasyonu Üzerine Etkileri


Keklik N. M. (Yürütücü) , Koçer G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2016
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2017