Derin Öğrenme Temelli Bilgi Çıkarımı Yöntemleri İle Metin İçeriklerini Ayrıştırma Ve Yapısallaştırma


Creative Commons License

Takcı H.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: August 2022