Aterosklerozlu hastalarda koroner arter ve İnternal mamarian arterlerin yapısal ve patolojik açıdan karşılaştırılması


Arslan S., Çekin N., Korkmaz Ö., Berkan Ö.(Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: February 2018