Alkoksi türevli disiyandiamid ligandlarını içeren nikel (II) komplekslerinin yapısal, elektronik ve moleküler özelliklerinin kuantum kimyasal hesaplamalar ile araştırılması


Karakaş D. (Executive), Sayın T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: May 2019