Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Akifer Katmanlarının Hidrojeolojik Parametrelerinin Belirlenmesi


Gül Y. (Executive) , Görgülü K. (Executive) , Tezcan L., Durutürk Y. S. , Demirci A. , Şengün B. , et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: June 2017

Project Abstract

Sözleşme kapsamında EÜAŞ Genel Müdürlüğüne E-Sektöründe, konum, derinlik ve teçhiz özellikleri AR-GE ve Danışmanlık Heyeti tarafından belirlenen 12 farklı noktada 12 adet çekim kuyusu ile bu kuyuların çevresinde farklı derinliklerde 35 adet dar çaplı gözlem kuyusu açtırılmıştır. Bu kuyularda, akiferin ve kuyunun verimini belirleyebilmek üzere 16 kademeli test, 29 adet sabit debili çekim testi ile gözlem kuyularında 40 adet slug testi gerçekleştirilmiştir. Testlerin kurgusu, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ASTM standartları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Testler sonucunda yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler ile E-Sektöründe yayılım gösteren hidrostratigrafik birimlerin hidrojeolojik parametreleri ve katmanlar arasındaki hidrolik ilişkiler belirlenmiştir.