Kulak Yolu Küreti Dezenfeksiyonunda Yeni Yöntem Geliştirme: Fotodinamik Dezenfeksiyon


Bağda E., Doğan M. (Executive), Bağda E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: January 2021