Antiepileptik İlaçların (Levetirasetam ve Lamotrijin) Tayini için Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Uyumlu Katı Faz Ekstraksiyonuna Dayalı Bir Örnek Hazırlama Tekniğinin Geliştirilmesi


Ulusoy S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: January 2023