Divriği YNK 3 No lu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları


Demirci A. , Ceylanoğlu A. (Executive) , Özkan İ.(Executive), Erdem B. , Sül Ö. L. , Arpaz E., et al.

Project Supported by Other Private Institutions, 1997 - 1998

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: December 1997
  • End Date: February 1998

Project Abstract

Sivas-Divriği Demir Madenleri İşletmesi’nde açılması planlanan YNK-3 No’lu istihsal kuyusu ve kırıcı dairesinde karşılaşılacak kaya birimlerinin, mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenmiş ve jeomekanik açıdan değerlendirilmiştir.