Metal organik inorganik fotodiyot yapıların elektriksel ve fotovoltaik parametrelerinin deneysel ve ABC (Artifical Bee Colony) optimizasyon yöntemi ile hesaplanması ve karşılaştırılması


Koçkanat S., Doğan H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2016
  • End Date: November 2019